Το περιβάλλον, η κοινωνία και η διακυβέρνηση ποτέ πιο σημαντικά για επενδυτές

Το περιβάλλον, η κοινωνία και η διακυβέρνηση ποτέ πιο σημαντικά για επενδυτές

Η φετινή έρευνα της ΕΥ για το πώς αξιολογούν οι επενδυτές την χρηματοοικονομική και μη χρηματοοικονομική επίδοση των εταιρειών έδειξε ότι σταθμίζουν ιδιαίτερα τη σημαντικότητα των θεμάτων περιβάλλοντος, κοινωνίας και διακυβέρνησης (Environmental, Social and Governance – ESG) ανεβάζοντας τον πηχη στις εταιρείες που επενδύουν.

Σχόλια
0
Προτείνουμε τις καλύτερες πηγές

www.euro2day.gr
Σχετικά άρθρα
Σχολιάστε το