Όροι Χρήσης – Πολιτική Απορρήτου

Όροι Χρήσης του Must News

 1. Εισαγωγή

1.1. Οι παρόντες Όροι Χρήσης (στο εξής «οι Όροι») διέπουν τη σχέση σας με τον ιστότοπο www.mustnews.gr (στο εξής «ο Ιστότοπος») και κάθε φερώνυμης εφαρμογής ειδικού λογισμικού (στο εξής «η Εφαρμογή»), που παρέχονται από την εταιρεία «7 PROJECTS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία συστάθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, έχει αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 153990403000 και εδρεύει στη Νέα Σμύρνη Αττικής επί της Λεωφ. Συγγρού αριθ. 189, Τ.Κ. 171 21 (στο εξής «η Εταιρεία», «εμείς», «εμάς», «μας»).

1.2. Στους παρόντες Όρους, η αναφορά «Must News» εννοεί συνολικά τον Ιστότοπο και την Εφαρμογή και κάθε αναφορά στον Ιστότοπο εννοείται ότι συμπεριλαμβάνει και την Εφαρμογή, οι δε αναφορές «εσείς», «εσάς», «σας», «χρήστης», «επισκέπτης» εννοούν, αν δεν διευκρινίζεται κάτι άλλο, κάθε επισκέπτη/τρια ή/και κάθε χρήστη/τρια του Must News με οποιονδήποτε τρόπο.

1.3. Η περιήγηση στο Must News και η χρήση των υπηρεσιών που προσφέρει προϋποθέτει την αποδοχή όλων των Όρων και τη συμμόρφωσή σας με αυτούς. Για τον λόγο αυτόν, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλους τους Όρους πριν από την περιήγησή σας στο Must News ή τη χρήση των υπηρεσιών που προσφέρει.

1.4. Με την περιήγησή σας στον Ιστότοπο ή τη χρήση των υπηρεσιών μας συμφωνείτε ότι αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τους Όρους και δεσμεύεστε από αυτούς. Εάν διαφωνείτε με οποιοδήποτε μέρος των Όρων δεν επιτρέπεται η περιήγησή σας στον Ιστότοπο και η χρήση των υπηρεσιών μας.

 1. Τι είναι το Must News και πώς λειτουργεί

2.1. To Must News είναι ένας διαδικτυακός τόπος συλλογής πληροφοριών, ειδήσεων, αναλύσεων, απόψεων, άρθρων, πηγών, συμπεριλαμβανομένων διαφόρων εργαλείων αναζήτησης, αρχείων, εγγράφων, κειμένων, γραφημάτων και όμοιου υλικού προερχόμενου από άλλους διαδικτυακούς τόπους (στο εξής «οι Ιστότοποι Προέλευσης»), με σκοπό τον συστημικό διαχωρισμό, την ευρετηρίασή τους, την ταξινόμησή τους σε ενότητες με διάφορα κριτήρια (π.χ. θέμα, κατηγορία, σπουδαιότητα, δημοφιλία κ.α.), την ανάπτυξη ή τη συνόψισή τους και την παρουσίασή τους στους επισκέπτες και χρήστες του Ιστοτόπου μας, προβάλλοντας και μέρος του περιεχομένου της/των κατά περίπτωση πηγής/-ών προέλευσης, αλλά και τον σχετικό διαδικτυακό σύνδεσμο (link) της/των εν λόγω πηγής/-ών.

2.2. Το Must News χρησιμοποιεί τεχνολογία αυτόματης συλλογής πληροφοριών που εμφανίζονται βάση συγκεκριμένου αλγόριθμου. Οι πληροφορίες εξάγονται αυτόματα όπως ακριβώς αυτό παρέχεται από την πηγή–προέλευση. To Must News δεν τροποποιεί κατ’ ουσία το περιεχόμενο, αλλά μόνο το περικόπτει έτσι ώστε να εμφανίζεται μέρος του περιεχομένου της πηγής, ανεξάρτητα αν η ροή της πηγής παρέχει τμήμα ή το σύνολο του περιεχομένου της ανάρτησης. Ο αλγόριθμος που συλλέγει το περιεχόμενο ενδέχεται να φιλτράρει κυρίως πληροφορίες που αφορούν (και μόνο) τον τρόπο παρουσίασης του περιεχομένου. Για παράδειγμα ο αλγόριθμος μπορεί να τροποποιεί το περιεχόμενο έτσι ώστε να εμφανίζεται ομοιόμορφα σε όλες τις σελίδες, η περικόπτει τον τίτλο όταν είναι ιδιαίτερα μεγάλος, αλλά σε καμία περίπτωση δεν λογοκρίνει ή αλλάζει ουσιαστικά το περιεχόμενο της πηγής. Το Must News εμφανίζει την ένδειξη ότι το περιεχόμενο δεν είναι κατάλληλο για ανήλικους όταν στον τίτλο της παραπομπής υπάρχει η ένδειξη +18.

2.3. Το Must News σε καμία περίπτωση δεν υιοθετεί τις δημοσιεύσεις των Ιστοτόπων Προέλευσης ούτε τα αναφερόμενα σε αυτές εκφράζουν προσωπική άποψη του Must News, της Εταιρείας ή/και του διαχειριστή του Ιστοτόπου μας, ούτε οποιουδήποτε συμμετέχοντα στην ομάδα ανάπτυξής του. Όλο το περιεχόμενο και οι παραπομπές εξάγονται αυτόματα από τη μηχανή του Must News και, κατά συνέπεια, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε αν οι αναρτήσεις και οι παραπομπές είναι αληθείς και, συνεπώς, δεν φέρουμε ευθύνη για προσωπικές απόψεις ή χαρακτηρισμούς περιεχόμενους σε ιστοσελίδες των Ιστοτόπων Προέλευσης.

2.4. To Must News δεν παράγει και δεν αναρτά δικό του πρωτότυπο περιεχόμενο, παρά μόνο περιεχόμενο που προέρχεται από Ιστοτόπους Προέλευσης (πηγές). Έτσι, το Must News δεν μπορεί να θεωρηθεί σε καμία περίπτωση ειδησεογραφικό ή ηλεκτρονικό μέσο μαζικής ενημέρωσης με την τυπική έννοια (δηλ. δημοσιογράφοι, ρεπόρτερ, φωτογραφικό υλικό, συνημμένα αρχεία και έγγραφα κ.λπ.). Η ανάρτησή μας είναι περικομμένη, όπου αυτό είναι δυνατό, και αποτελεί μέρος της αρχικής δημοσίευσης του Ιστότοπου Προέλευσης (της πηγής), έχει δε εξαχθεί αυτόματα με βάση αλγόριθμο αυτόματης συλλογής πληροφοριών του λογισμικού του Must News. Η ομάδα διαχείρισης του Must News δεν αποτελείται από δημοσιογράφους παρά μόνο από προγραμματιστές. Κατά συνέπεια οι διαχειριστές του Must News δεν φέρουν καμία ευθύνη για τις πληροφορίες που παρουσιάζονται. To Must News λόγω της αυτόματης συλλογής αλλά και του όγκου των συλλεγόμενων πληροφοριών, δεν έχει, πρακτικά, τη δυνατότητα να ελέγχει αλλά ούτε και μπορεί να γνωρίζει αν οι δημοσιεύσεις των Ιστότοπων Προέλευσης είναι έγκυρες, ορθές ή κατάλληλες.

2.5. Το Must News ευρετηριάζει και αποθηκεύει στη βάση δεδομένων του το πλήρες περιεχόμενο ή μέρος του περιεχομένου από τη ροή πληροφοριών, ακριβώς όπως το παρέχει η πηγή (δηλ. ο Ιστότοπος Προέλευσης), με σκοπό να κατατάξει το περιεχόμενο και να το εμφανίσει σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια, ώστε να σας το παρουσιάσει με δομημένο και κατανοητό τρόπο, αλλά παρουσιάζει το περιεχόμενο πάντα περικομμένο και με σύνδεσμο και αναφορά της πηγής. Στο Must News καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να σας καταστήσουμε σαφές ότι το περιεχόμενο που προβάλλεται δεν είναι πρωτότυπο και προέρχεται από τρίτους. Ταυτόχρονα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να προβάλλει τους Ιστότοπους Προέλευσης (πηγές).

2.6. Το Must News χρησιμοποιεί τις ετικέτες (tags) που τοποθετούνται από την πηγή για να ταξινομήσει αυτόματα το περιεχόμενο. To Must News δεν φέρει ευθύνη αν οι ετικέτες δεν ανταποκρίνονται στη φύση του περιεχομένου. Το Must News ενδεχομένως να προβάλει δημοσίευση η οποία κατά τον χρόνο συλλογής ήταν μεν ενεργή, αλλά σε μελλοντικό χρόνο ο Ιστότοπος Προέλευσης (η πηγή) να διέγραψε ή να απέσυρε ή και να τροποποίησε τη δημοσίευση με αποτέλεσμα ο σύνδεσμος προς τη δημοσίευση να μην λειτουργεί (dead link) ή το περιεχόμενο της δημοσίευσης να μην ταυτίζεται με τη δημοσίευση που βρίσκεται στον αντίστοιχο σύνδεσμο της πηγής, δηλ. το περιεχόμενο να μην είναι επικαιροποιημένο. Το Must News, επειδή λειτουργεί αυτόματα, δεν έχει πρακτικά τη δυνατότητα και ούτε μπορεί να γνωρίζει αν η αρχική δημοσίευση έχει τροποποιηθεί ή διαγραφεί από τον διαχειριστή του Ιστοτόπου Προέλευσης. Το Must News δεν φέρει καμία ευθύνη για τη λειτουργικότητα και ορθότητα του συνδέσμου, καθώς αυτό εξαρτάται αποκλειστικά από τον Ιστότοπο Προέλευσης.

2.7. Το Must News δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο από δημοσίευση τρίτου που τροποποιήθηκε για οποιονδήποτε λόγο από τον διαχειριστή του Ιστοτόπου Προέλευσης. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη από περιεχόμενο το οποίο είναι δυσφημιστικό, προκλητικό ή γενικά ακατάλληλο, στην περίπτωση που ο Ιστότοπος Προέλευσης του περιεχομένου μελλοντικά αναθεώρησε το περιεχόμενο έτσι ώστε να το καταστήσει κατάλληλο. Το περιεχόμενο που προβάλλεται στο Must News είναι αυτό που είχε αναρτηθεί από τον Ιστότοπο Προέλευσης (την πηγή) κατά τον χρόνο συλλογής του περιεχομένου από την πηγή και όπως αυτό είχε παρασχεθεί από τη ροή του αλγορίθμου που χρησιμοποιεί ο Ιστότοπός μας. Το Must News, επειδή λειτουργεί αυτόματα, δεν έχει τη δυνατότητα να αναθεωρεί ή να παρακολουθεί τις αναθεωρήσεις του περιεχομένου του Ιστοτόπου Προέλευσης (της πηγής) και δεν φέρει καμία ευθύνη αν το περιεχόμενο δεν είναι επικαιροποιημένο.

2.8. Στο Must News δεν επιτρέπεται να αναρτάται ύλη που περιέχει υλικό προστατευμένο από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (copyright), σήματα κατατεθέντα (trademarks) και άλλες αποκλειστικής εκμετάλλευσης πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, κειμένων, φωτογραφιών, βίντεο, γραφικών ψηφιακά επεξεργασμένων ή ψηφιοποιημένων (scanned), μουσικής, ήχων, καθώς και προγραμμάτων η/υ.

2.9. Το Must News διατηρεί το δικαίωμα της επιλογής, οργάνωσης, τρόπου εμφάνισης και προγραμματισμού του τρόπου εμφάνισης του υλικού που αναρτάται σε αυτόν. Στο πλαίσιο αυτό, το Must News και οι συνεργάτες του έχουν ως βασική αρχή την αφοσίωσή τους στην ειλικρινή και δίκαιη συλλογή, αναφορά και ερμηνεία του υλικού που αναρτάται στον Ιστότοπο, ενθαρρύνοντας τους επισκέπτες και χρήστες του να επικοινωνούν με τον Ιστότοπο και τους υπευθύνους αυτού. Σε όλες τις περιπτώσεις, το Must News δεσμεύεται να διορθώνει άμεσα οποιαδήποτε λάθος πληροφορία (κείμενο ή φωτογραφία) στo περιεχόμενό του, ανεξαρτήτως του μέγεθος του σφάλματος και, για τον λόγο αυτόν, εάν το προσωπικό μας αντιληφθεί κάποιο μικρό σφάλμα, η διαδικτυακή εκδοχή του κειμένου αλλάζει ή η φωτογραφία αφαιρείται εντός ολίγων λεπτών και η αλλαγή σημειώνεται ξεκάθαρα, ενώ, στην ίδια κατεύθυνση, εάν κάποιος επισκέπτης ή χρήστης επιθυμεί να αναφέρει οποιοδήποτε σφάλμα μπορεί να επικοινωνήσει απευθείας με την Εταιρεία μας.

2.10. Το σύνολο του περιεχομένου (εικόνες, κείμενα, λογότυπα κ.λπ.) του Ιστοτόπου που διατίθεται στους επισκέπτες και στους χρήστες αποκλειστικά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται ρητά η χρήση ή αναδιανομή του περιεχομένου, σε οποιοδήποτε μέσο, εφαρμογή ή συσκευή, χωρίς γραπτή άδεια της Εταιρείας μας. Επικοινωνήστε μαζί μας για τυχόν απορίες ή ερωτήσεις μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@mustnews.gr.

2.11. Η πρόσβαση στον Ιστότοπο δεν συνεπάγεται κανένα επιπλέον κόστος πέραν του ισχύοντος τιμολογιακού καθεστώτος για τη γενική πρόσβαση στο διαδίκτυο, όπως έχει διαμορφωθεί από τους αρμόδιους παροχείς (ISP’s) και καταβάλλεται σε αυτούς και μόνο.

2.12. Το Must News ενδέχεται να παρέχει στους χρήστες υπηρεσίες μελών, κατόπιν αποδοχής των παρόντων Όρων ή/και του ειδικού λογισμικού που απαιτείται για την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασία καταχώρισης των στοιχείων τους και εγγραφής. Μόλις οι επισκέπτες/χρήστες ολοκληρώσουν τη διαδικασία εγγραφής που καθορίζει ο Ιστότοπός μας, θα παραλάβουν επιβεβαίωση ενός προσωπικού κωδικού πρόσβασης (password) και του ονόματος χρήστη (user name) που ο ίδιοι θα έχουν ορίσει. Τα μέλη παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνα για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό τους κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήσης και γενικότερα τον λογαριασμό τους (user account). Τα μέλη συμφωνούν να ειδοποιούν αμέσως την Εταιρεία για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και οποιαδήποτε γενόμενη ή/και πιθανή παραβίαση ασφάλειας. Επίσης, τα μέλη ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους και την τυπική έξοδο τους από αυτόν στο τέλος κάθε χρήσης (log out). Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των μελών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν την παρούσα ρήτρα.

2.13. Εφόσον οι επισκέπτες/χρήστες επιθυμούν να εγγραφούν στις υπηρεσίες του Ιστοτόπου συμφωνούν να: α) παρέχουν αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που τους ζητούνται στις σχετικές αιτήσεις για πρόσβαση στα περιεχόμενα/υπηρεσίες του και β) διατηρούν και επιμελώς να ενημερώνουν τα στοιχεία εγγραφής τους ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη.

2.13.1. Οι χρήστες/μέλη κατανοούν και αποδέχονται ότι η Εταιρεία διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να διακόψει τη χρήση του/των κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες του Must News ή/και να διακόψει τη διάθεση του περιεχομένου τους στους χρήστες/μέλη που πιστεύει ότι έχουν παραβιάσει το γράμμα και το πνεύμα των παρόντων Όρων.

2.14. Η Εταιρεία δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία των επισκεπτών, χρηστών ή μελών με τους τρίτους παρόχους υπηρεσιών που διαφημίζονται στον Ιστότοπο και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.

2.15. Το Must News δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την επάρκεια, την ποιότητα, την πληρότητα, την ακρίβεια και το όλο περιεχόμενο των ειδήσεων και των άρθρων που συλλέγονται από Ιστοτόπους Προέλευσης, ούτε για το πώς θα χρησιμοποιηθούν οι πληροφορίες αυτές από τους χρήστες. Επίσης, το Must News δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε δήλωση τρίτου προσώπου, φυσικού ή νομικού, που ενδέχεται να υπάρχει στο περιεχόμενό του (κείμενα, εικόνες, ηχητικά αποσπάσματα ή βίντεο). Δείτε περισσότερα στο τμήμα <Αποποίηση Ευθύνης> των Όρων Χρήσης.

2.16. Επιπροσθέτως ο Ιστότοπος προσφέρει στους επισκέπτες μια συλλογή υπηρεσιών, σελίδων και πηγών, συμπεριλαμβανομένων διαφόρων εργαλείων επικοινωνίας, ηλεκτρονικούς χώρους μαζικής πρόσβασης και επικοινωνίας των χρηστών, υπηρεσίες/σελίδες προσωπικού χαρακτήρα και περιεχομένου, ενώ στις σελίδες του Ιστοτόπου συμπεριλαμβάνονται διαφημίσεις κάθε μορφής. Οι ήδη υπάρχουσες, καθώς και οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες συμπεριληφθούν στον Ιστότοπο, υπόκεινται στους Όρους Χρήσης, εκτός αν ρητά προβλέπεται το αντίθετο.

2.17. Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες του Ιστοτόπου και η σχετική πρόσβαση μπορεί να απαιτεί την καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου, χρέωση χρόνου παραμονής στο διαδίκτυο). Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την αποκλειστική ευθύνη πληρωμής των σχετικών τελών. Επίσης, ο επισκέπτης/χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό εξοπλισμό του με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες του Ιστοτόπου.

2.18. To Must News χρησιμοποιεί cookies για την βελτίωση της εμπειρίας περιήγησης των αναγνωστών και την παροχή διαφόρων υπηρεσιών, όπως περιγράφεται αναλυτικά στην σελίδα Πολιτική Cookies. Με την περιήγησή σας στον Ιστότοπο δηλώνετε ότι αποδέχεστε την Πολιτική Cookies.

 1. Σχόλια & Υποβολή Υλικού

3.1. Οι χρήστες του Must News έχουν τη δυνατότητα σχολιασμού στις αναρτήσεις του. Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.

3.2. Τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις που εκφράζονται στα σχόλια και διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράφουμε άμεσα και χωρίς καμία προειδοποίηση συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια καθώς και σχόλια που παραβιάζουν την κείμενη νομοθεσία. Για την αποφυγή απρόκλητης διαφήμισης (spam) απαγορεύονται σχόλια με συνδέσμους σε ιστοτόπους τρίτων. Σχολιαστές που επαναλαμβανόμενα παραβιάζουν τους Όρους Χρήσης θα αποκλείονται χωρίς προειδοποίηση. Παρακαλούμε ενημερώστε μας άμεσα για τυχόν παραβίαση των Όρων Χρήσης από σχολιαστές.

3.3. Αποδέχεστε ότι εσείς και μόνο είστε και παραμένετε μοναδικός υπεύθυνος για το περιεχόμενο κάθε υλικού που υποβάλετε και ότι δεν θα υποβάλετε υλικό το οποίο είναι παράνομο, δυσφημιστικό, υβριστικό ή άσεμνο ή παραβιάζει δικαιώματα τρίτων, προσωπικά ή περιουσιακά, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, ιδιωτικό απόρρητο τρίτων κ.α. Ο,τιδήποτε υλικό υποβάλλετε θα θεωρείται ότι συνοδεύεται από την εκχώρηση σ’ εμάς του μη αποκλειστικού και χωρίς υποχρέωση καταβολής αμοιβής δικαιώματος και άδειας για τη χρήση, αναπαραγωγή, τροποποίηση, απεικόνιση, μετάδοση, προσαρμογή, δημοσίευση, μετάφραση, δημιουργία παράγωγων έργων και διανομή αυτού του υλικού, οπουδήποτε στον κόσμο, με οποιοδήποτε μέσο και οποιαδήποτε μέθοδο διανομής, μετάδοσης και απεικόνισης που υπάρχει ή θα υπάρξει στο μέλλον.

3.4. Ο Ιστότοπος διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του, με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους επισκέπτες/χρήστες.

 1. Διαφήμιση

4.1. Ο Ιστότοπος εμπεριέχει και διαφημιστικό χώρο. Οι διαφημιζόμενοι προμηθευτές φέρουν την ευθύνη απέναντι στον καταναλωτή για τα προϊόντα/υπηρεσίες τους καθώς και για τις απαραίτητες εγγυήσεις, αδειοδοτήσεις, εγγραφές σε αρχές/μητρώα και σημάνσεις των προϊόντων/υπηρεσιών τους. Το Must News δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των διαφημίσεων, περιλαμβανομένων οποιωνδήποτε λαθών, παραλείψεων ή ανακριβειών ενδέχεται να υπάρχουν σε αυτές.

 1. Πνευματική και εν γένει Διανοητική Ιδιοκτησία

5.1. Εξαιρουμένων των όσων ρητά αναφέρονται παραπάνω για τις συνόψεις ειδήσεων, άρθρων, κειμένων, φωτογραφιών, λογοτύπων κ.α. που παρέχονται από Ιστοτόπους Προέλευσης –και, επομένως, υπόκεινται σε πνευματικά και εν γένει διανοητικά δικαιώματα των αντίστοιχων Ιστοτόπων Προέλευσης– και των πνευματικών δικαιωμάτων τρίτων συνεργατών και φορέων, το υπόλοιπο περιεχόμενο του Ιστοτόπου, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού, αποτελούν πνευματική και εν γένει διανοητική ιδιοκτησία της Εταιρείας και προστατεύονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ενωσιακού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Το Must News αποθηκεύει στη βάση δεδομένων του για …… μήνες τουλάχιστον το σύνολο ή τμήμα του περιεχομένου του Ιστοτόπου Προέλευσης και μετά την παρέλευση των ………. μηνών το περιεχόμενο διαγράφεται αυτόματα. Οι φωτογραφίες δεν εξάγονται από το περιεχόμενο του Ιστοτόπου Προέλευσης (πηγή) και δεν αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων του Ιστοτόπου μας, ενώ παρουσιάζονται ως εξωτερικοί σύνδεσμοι όπως αυτοί παρέχονται από τον Ιστότοπο Προέλευσης. Το Must News αποθηκεύει στη βάση δεδομένων του μόνο το λογότυπο του Ιστοτόπου Προέλευσης με σκοπό να τον προβάλλει. Παρακαλούμε ζητήστε μας να διαγράψουμε οποιοδήποτε περιεχόμενο πιστεύετε ότι παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα.

5.2. Συμφωνείτε και αποδέχεστε ότι δεν σας παρέχεται το δικαίωμα να προβείτε σε αντιγραφή, τροποποίηση, αναπαραγωγή, επανεκπομπή, δημοσίευση, φόρτωση, μετάδοση, διανομή, απεικόνιση, πώληση, μεταπώληση ή οποιαδήποτε εκμετάλλευση του συνόλου ή μέρους του περιεχομένου του Ιστοτόπου με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου, σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής του από το www.mustnews.gr, χωρίς να θίγονται με κανέναν τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και εν γένει διανοητικής ιδιοκτησίας.

5.3. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ιστοσελίδες του Must News και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων φορέων (π.χ. οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων), αποτελούν δική τους πνευματική και εν γένει διανοητική ιδιοκτησία και, συνεπώς, οι φορείς αυτοί έχουν τα σχετικά δικαιώματα και φέρουν την αντίστοιχη ευθύνη.

5.4. Επίσης, ο Ιστότοπος διατηρεί το δικαίωμα διενέργειας, ψηφοφορίας, gallops, ανάλυσης και σχολιασμού πάνω σε πολιτικά, κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα. Κάθε συμπέρασμα, εκτίμηση, πόρισμα μιας τέτοιας ψηφοφορίας, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία τού Ιστοτόπου.

 1. Σύνδεσμοι προς άλλους ιστοτόπους

6.1. Το Must News περιλαμβάνει συνδέσμους (links) προς τους Ιστοτόπους Προέλευσης ή και άλλους ιστοτόπους, όλοι οι οποίοι δεν ελέγχονται από το Must News ή και την Εταιρεία, αλλά από τους εν λόγω Ιστοτόπους Προέλευσης ή/και άλλους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα).

6.2. Ο Ιστότοπος δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστότοπων και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω “δεσμών”, hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να απευθύνεται απευθείας στους αντίστοιχους ιστοτόπους και σελίδες, τα οποία και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.

6.3. Ο Ιστότοπος σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοτόπων και των ιστοσελίδων στα οποία παραπέμπει, ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε τρόπο.

 1. Προστασία Δεδομένων

7.1. Μέσω του Ιστοτόπου, γίνεται συλλογή δεδομένων όπως περιγράφεται αναλυτικά στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Για παράδειγμα καταγράφονται τα domains από τα οποία προέρχονται οι επισκέψεις και γίνεται μέτρηση των δραστηριοτήτων των επισκεπτών στον Ιστότοπό μας, αλλά με τρόπο που τα συλλεγόμενα στοιχεία παραμένουν ανώνυμα, μη προσωποπαγή, δηλαδή ανίκανα να προσδιορίσουν την ταυτότητα του χρήστη.

7.2. Ο Ιστότοπος δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά στοιχεία και δεδομένα που παρέχουν οι επισκέπτες/χρήστες, όπως η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους. Για το σκοπό αυτό έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα τεχνικής ασφαλείας των δεδομένων των χρηστών.

7.3. Εντούτοις, αν και ο Ιστότοπος καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να προστατευθούν τα ανωτέρω στοιχεία, δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οι ως άνω τεχνολογίες και διαδικασίες δεν θα προσβληθούν ποτέ και κατά οποιοδήποτε τρόπο. Επιπλέον, στις ιστοσελίδες του Ιστοτόπου ενδέχεται να γίνεται συλλογή προσωπικών δεδομένων από Συνεργάτες και Παρόχους Τεχνολογίας, όπως για παράδειγμα για την καταμέτρηση των επισκέψεων. Προς τούτο, εάν υποπέσει στην αντίληψη οποιουδήποτε επισκέπτη/χρήστη οποιαδήποτε παράνομη, κακόβουλη, μη ενδεδειγμένη ή αθέμιτη χρήση προσωπικών δεδομένων, τα οποία σχετίζονται με οποιοδήποτε τρόπο με τη χρήση του Ιστοτόπου, αναλαμβάνει την υποχρέωση να γνωστοποιήσει το γεγονός άμεσα τους αρμόδιους διαχειριστές.

7.4. Για περισσότερα σχετικά με το απόρρητο και τα δεδομένα σας, διαβάστε την αναλυτική Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

 1. Χρήση Cookies

8.1. O Ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη/χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη/χρήστη, τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών του Ιστοτόπου, για στατιστική μέτρηση των περιοχών και υπηρεσιών μας που είναι δημοφιλείς αλλά και για λόγους marketing.

8.2. Ο επισκέπτης/χρήστης του Must News μπορεί να ρυθμίσει τον φυλλομετρητή του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του Iστοτόπου είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση.

8.3. Για περισσότερα σχετικά με το cookies, και τις δυνατότητες που έχετε για την απόρριψή τους, διαβάστε την αναλυτική Πολιτική Cookies.

 1. Ασφάλεια

9.1. Αν και καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε ο Ιστότοπός μας να προστατευθεί από ψηφιακούς ιούς ή/και οποιουδήποτε άλλου είδους βλαβερά ή καταστροφικά αρχεία ή/και προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι δεν θα προσβληθεί ποτέ από τέτοια στοιχεία.

9.2. Το Must News δεν παρέχει εγγύηση ορθής λειτουργίας οποιοδήποτε είδους για τον Ιστότοπο και το περιεχόμενό του. Ιδιαίτερα, δεν εγγυόμαστε ότι τα τυχόν αρχεία (έγγραφα, εικόνες, ηχητικά, βίντεο, σενάρια εντολών κ.ο.κ.), που ενδέχεται να είναι διαθέσιμα στις αναρτήσεις μας ή ως παραπομπές σε άλλους ιστότοπους, είναι ελεγμένα για ιούς υπολογιστών ή πάσης φύσεως κακόβουλο λογισμικό. Συνεπώς, η ακεραιότητα και διαφύλαξη των λογισμικών συστημάτων και του εξοπλισμού κάθε επισκέπτη/χρήστη εναπόκειται στη δική του επιμέλεια και εμπίπτει στη δική του σφαίρα ευθύνης και ο Ιστότοπος δεν θα φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση προσβολής του ηλεκτρονικού εξοπλισμού (software και hardware) των χρηστών από ιούς ή άλλα κακόβουλα προγράμματα ή αρχεία, όπως αυτά εκτίθενται παραπάνω.

 1. Αποποίηση ευθύνης

10.1. Οι χρήστες συμφωνούν ότι η χρήση του Ιστοτόπου γίνεται αποκλειστικά με δική τους ευθύνη, εκτός αν έχει άλλως συμφωνηθεί εγγράφως μεταξύ της Εταιρείας και των χρηστών, και στον μέγιστο βαθμό που προβλέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο. Η Εταιρεία προσφέρει τις υπηρεσίες του Ιστοτόπου και το περιεχόμενο αυτού «ως έχει» για προσωπική χρήση και δεν προβαίνει σε οποιαδήποτε ρητή, σιωπηρή ή άλλη δήλωση ή εγγύηση, εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη, με οποιοδήποτε τρόπο σχετικά με τον Ιστότοπο ή τη χρήση αυτού. Ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά, η Εταιρεία δεν προβαίνει σε δηλώσεις και εγγυήσεις μη παραβίασης ή απουσίας κρυμμένων ή άλλων ελαττωμάτων, επάρκειας, ακριβείας ή απουσίας λαθών αναγνωρίσιμων ή μη, ή για το πώς θα χρησιμοποιηθούν οι σχετικές πληροφορίες από τους χρήστες.

10.2. Η Εταιρεία δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, για: (α) λάθη, ανακρίβειες, (β) οποιαδήποτε ζημία, περιουσιακή ή ηθική, ήθελε προκύψει από τη χρήση του Ιστοτόπου, (γ) οποιαδήποτε διακοπή, παύση, κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών του Ιστοτόπου, (δ) ιούς, trojans horses που μπορεί να μεταδοθούν από τον Ιστότοπο ή οποιονδήποτε τρίτο χρησιμοποιεί τον Ιστότοπο, καθώς είναι ευθύνη του χρήστη να προστατεύσει τα δεδομένα του υπολογιστή του με χρήση κατάλληλου λογισμικού προστασίας από κακόβουλο λογισμικό και (ε) οποιοδήποτε λάθος από πράξη ή παράλειψη επί του περιεχομένου του Ιστοτόπου, ή για οποιαδήποτε ζημιά που ήθελε προκληθεί από τη χρήση του περιεχομένου του Ιστοτόπου, ενέργειες στις οποίες ο χρήστης αναγνωρίζει ότι προβαίνει με δική του πρωτοβουλία.

10.3. Ελλείψει διαφορετική υποχρεωτικής νομικής ρύθμισης, η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν θα ευθύνεται έναντι των χρηστών βάσει οποιουδήποτε νομικού συλλογισμού που αφορά σε ειδικές, τυχαίες, προκαλούμενες, επιβαλλόμενες ως ποινή ή για παραδειγματισμό ζημίες, που προκύπτουν από τη χρήση του Ιστοτόπου, ακόμη κι αν η Εταιρεία είναι ενημερωμένη για την πιθανότητα πρόκλησης αυτών των ζημιών. Οι χρήστες αποδέχονται ρητώς ότι η Εταιρεία δεν θα ευθύνεται για το περιεχόμενο ή οποιαδήποτε παράνομη ή προσβλητική συμπεριφορά οποιουδήποτε χρήστη ή τρίτου μέρους και, στο ίδιο πλαίσιο, οι χρήστες αποδέχονται εξ ολοκλήρου τον κίνδυνο οποιασδήποτε προσβολής ή ζημίας από τους ανωτέρω λόγους.

10.4. Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον Ιστότοπο αποτελούν μία προσφορά προς τον χρήστη αυτού και γενικά προς την κοινότητα των χρηστών του διαδικτύου και δεν δύνανται σε καμία περίπτωση να εκληφθούν ως έγκυρες πληροφορίες ή/και συμβουλές, ούτε υποκρύπτουν σε καμία περίπτωση οιαδήποτε προτροπή για την επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων. Η Εταιρεία αναλαμβάνει τη συλλογή, επεξεργασία και διανομή του περιεχομένου και των πληροφοριών, χωρίς όμως σε καμία περίπτωση να εγγυάται την αρτιότητα, την πληρότητα, την επάρκεια και γενικά την καταλληλότητα αυτών και την απουσία ενδεχομένων λαθών, πολλώ δε μάλλον ένεκα του ιδιαίτερα μεγάλου όγκου αυτών, καθώς και της συμμετοχής και τρίτων προσώπων κατά την πρωτογενή παραγωγή και συλλογή των πληροφοριών. Συνεπώς, οι χρήστες του Ιστοτόπου, κάνοντας χρήση των υπηρεσιών με δική τους πρωτοβουλία αναλαμβάνουν και τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχομένων πληροφοριών.

10.56. Τα σχόλια χρηστών που δημοσιεύονται στον Ιστότοπο εκφράζουν αποκλειστικά τους χρήστες που τα δημοσίευσαν και όχι το Must News. Ο χρήστης του Must News κατανοεί και αποδέχεται ότι διατηρεί την αποκλειστική ευθύνη να αποζημιώσει την Εταιρεία και τους συνεργάτες της για οιαδήποτε νομική διαμάχη προκύψει μεταξύ της Εταιρείας και τρίτων ένεκα σχολίου του και γενικώς περιεχομένου που αυτός διαθέσει για ανάρτηση, δημοσίευση, ή άλλη μεταφορά μέσω των υπηρεσιών του Ιστοτόπου.

 1. Επικοινωνία

11.1. Η επικοινωνία, συμπεριλαμβανομένης της όποιας ενημέρωσης απαιτείται δυνάμει των παρόντων Όρων, μεταξύ της Εταιρείας μας και εσάς πραγματοποιείται έγκυρα κατά κανόνα με ηλεκτρονικά μέσα και συγκεκριμένα:

 • είτε μέσω της φόρμας επικοινωνίας που παρέχεται στον Ιστότοπο, είτε με την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Εταιρείας info@mustnews.gr και την αντίστοιχη δική σας διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ενδεχομένως έχετε γνωστοποιήσει στο Must News για τον σκοπό αυτό,
 • αλλιώς τηλεφωνικά επικοινωνώντας με το τμήμα εξυπηρέτησης της Εταιρείας μας στον αριθμό +302109341160 από Δευτέρα έως Παρακευή κατά τις ώρες από 9:00 έως 17:00 (ώρα Ελλάδας).

Θα ανταποκριθούμε στην ερώτησή σας κατά την διάρκεια των εργάσιμων ωρών μας.

 1. Γενικά – Επίλυση Διαφορών

12.1. Οι παρόντες Όροι, μαζί με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, την Πολιτική Cookies και όλες γενικά τις πολιτικές και τους κανόνες που δημοσιεύονται μέσω του Must News (συνολικά «οι Πολιτικές»), καθορίζουν την πλήρη συμφωνία μεταξύ εσάς και της Εταιρείας μας όσον αφορά το Must News, και αντικαθιστούν όλες τις προηγούμενες συμφωνίες μεταξύ των μερών.

12.2. Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, στην περίπτωση που οποιοδήποτε μέρος από τους παρόντες Όρους και τις Πολιτικές κηρύσσεται άκυρο, ανίσχυρο ή για οποιοδήποτε λόγο μη εκτελεστό, το μέρος αυτό διαγράφεται και δεν επηρεάζει την εγκυρότητα και την εκτελεστότητα των λοιπών Όρων και Πολιτικών.

12.3. Δεν επιτρέπεται να εκχωρήσετε ή να μεταβιβάσετε δικαιώματά σας που απορρέουν από τους παρόντες Όρους και τις Πολιτικές, εν όλω ή εν μέρει, χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκρισή μας. Δίνετε την έγκριση σε εμάς να αναθέσουμε ή να μεταβιβάσουμε δικαιώματά μας που απορρέουν από τους παρόντες Όρους και τις Πολιτικές, εν όλω ή εν μέρει, μεταξύ άλλων: (i) σε συνδεδεμένη επιχείρηση, (ii) σε αγοραστή των εταιρικών μεριδίων, της επιχείρησης ή των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας μας, ή (iii) σε οποιονδήποτε διάδοχό μας σε περίπτωση μετατροπής επιχείρησης.

12.4. Καμία συμφωνία, εταιρική σχέση, κοινοπραξία, σχέση εργοδότη–εργαζόμενου, δικαιοπαρόχου–δικαιοδόχου δεν δημιουργείται από του Όρους και τις Πολιτικές.

12.5. Η Εταιρεία δικαιούται να τροποποιεί οποτεδήποτε μονομερώς και χωρίς προειδοποίηση τους παρόντες Όρους και τις Πολιτικές, με την υποχρέωση όμως να ενημερώνει το παρόν κείμενο και τα κείμενα των Πολιτικών για κάθε τροποποίηση ή προσθήκη. Ωστόσο η συνεχής χρήση του Ιστοτόπου και μετά από τις ως άνω τροποποιήσεις συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων και των Πολιτικών. Κατά συνέπεια, σας συνιστούμε τη συχνή επαλήθευση των Όρων και των Πολιτικών.

12.6. Μη αποδοχή της παρούσας συμφωνίας, ή παραβίαση αυτής εν όλω ή εν μέρει, παρέχει το δικαίωμα στην Εταιρεία μας να αποκλείσει την πρόσβαση στον Ιστότοπο και στις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω αυτού. Ωστόσο, η παράλειψή μας να ενεργήσουμε σε μια παραβίαση από εσάς ή άλλους δεν σημαίνει παραίτηση από το δικαίωμά μας να δράσουμε σε σχέση με μεταγενέστερες ή παρόμοιες παραβιάσεις. Δεν εγγυόμαστε ότι θα λάβουμε μέτρα κατά όλων των παραβιάσεων αυτής της συνολικής συμφωνίας μας.

12.7. Κανένα μέρος δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε αποτυχία ή καθυστέρηση στην εκπλήρωση οποιασδήποτε υποχρέωσης σύμφωνα με τους παρόντες όρους που απορρέει από συνθήκες ανωτέρας βίας, όπως φυσικά γεγονότα (συμπεριλαμβανομένης φωτιάς, πλημμύρας, σεισμού, καταιγίδας, τυφώνα ή άλλης φυσικής καταστροφής), πόλεμο, εισβολή, εχθροπραξίες (ανεξάρτητα αν έχει κηρυχθεί ο πόλεμος), επανάσταση, εξέγερση, στρατιωτική κατοχή, τρομοκρατικές ενέργειες, κυβερνητικές κυρώσεις, εμπάργκο, εργασιακή διαμάχη, απεργία, αποκλεισμό, διακοπή ή αποτυχία ηλεκτροδότησης ή επικοινωνιών, δολιοφθορά, Δούρειους Ίππους, ιούς λογισμικού, κακόβουλα λογισμικά, μη εγκεκριμένη πρόσβαση σε πληροφοριακά συστήματα, DDoS, cracking και άλλες παρόμοιες παράνομες πράξεις τρίτων μερών. Σε περίπτωση συμβάντος ανωτέρας βίας, το θιγόμενο μέρος θα ειδοποιήσει το άλλο μέρος και θα καταβάλει εύλογες προσπάθειες για την άμβλυνση των δυσμενών επιπτώσεων της εκδήλωσης της ανωτέρας βίας στην εκπλήρωση των παρόντων όρων. Ωστόσο, η διάταξη αυτή δεν σας απαλλάσσει από την υποχρέωση να πληρώσετε για τις υπηρεσίες που πράγματι παρασχέθηκαν.

12.8. Οι Όροι και οι Πολιτικές, αλλά και κάθε τροποποίηση αυτών, καθώς και οι εξ αυτών σχέσεις μεταξύ των χρηστών και της Εταιρείας διέπονται από, και ερμηνεύονται σύμφωνα με, το ελληνικό δίκαιο και την εφαρμοστέα νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους σχετικούς διεθνείς κανόνες.

12.9. Αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση της όποιας διαφοράς από την εφαρμογή ή και την ερμηνεία των Όρων και των Πολιτικών είναι τα δικαστήρια της πόλης της Αθήνας.

Τελευταία Ενημέρωση: 30 Σεπτεμβρίου 2020

Πολιτική Cookies

Το Must News χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της εμπειρίας περιήγησης των επισκεπτών και την παροχή διαφόρων υπηρεσιών. Η παρούσα σελίδα περιλαμβάνει τις παρακάτω αναλυτικές πληροφορίες για τα cookies:

 • Τι είναι τα cookies και για ποιο λόγο υπάρχουν
 • Ποια είδη cookies και πως χρησιμοποιούνται στο Must News
 • Απενεργοποίηση cookies στον περιηγητή σας (browser)
 • Χρήσιμοι σύνδεσμοι για τα cookies

Αν δεν βρείτε παρακάτω τις πληροφορίες που θέλετε για τα cookies, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της Φόρμας Επικοινωνίας. Θα χαρούμε να σας απαντήσουμε.

Αν δεν συμφωνείτε με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα cookies, θα πρέπει να ρυθμίσετε ανάλογα τον περιηγητή σας (browser). Αν απενεργοποιήσετε τα cookies που χρησιμοποιούμε, αυτό μπορεί να επηρεάσει την εμπειρία σας κατά την περιήγησή σας στο Must News.

 1. Τι είναι τα cookies και για ποιον λόγο υπάρχουν

Τα cookies είναι μικρά αρχεία που αποθηκεύονται από τον περιηγητή σας (π.χ. Chrome, Safari, Firefox κ.λπ.) στον υπολογιστή, στο tablet, το κινητό τηλέφωνο και γενικά στη συσκευή με την οποία επισκέπτεστε την εκάστοτε ιστοσελίδα.

Κάθε cookie περιέχει πληροφορίες, όπως συνήθως το όνομα του ιστοτόπου από τον οποίο προέρχεται, τη «διάρκεια ζωής» του (δηλαδή πόσο καιρό θα παραμείνει στη συσκευή σας), και μια τιμή, που είναι συνήθως ένας αριθμός. Ουσιαστικά, τα cookies επιτρέπουν στους ιστοτόπους να αποθηκεύουν διάφορες ανώνυμες πληροφορίες, όπως για παράδειγμα τις προτιμήσεις του επισκέπτη ή αν έχει επισκεφθεί ξανά τον ιστότοπο.

Στις ιστοσελίδες του Must News χρησιμοποιούνται cookies για ευκολότερη πλοήγηση των χρηστών, για να τον προσαρμόσουμε καλύτερα στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες σας και να βελτιώσουμε τη χρήση και τη λειτουργικότητά του. Για παράδειγμα, όταν ένας χρήστης επισκέπτεται μια ιστοσελίδα του Must News με ανοικτά σχόλια, ένα cookie βοηθά στη σύνδεσή του με τη φόρμα υποβολής σχολίων.

Επιπλέον, τα cookies χρησιμοποιούνται για σύνταξη ανώνυμων στατιστικών επισκεψιμότητας, αλλά και για να γνωρίζουμε πώς ανακαλύψατε τον Must News. Αυτές οι στατιστικές μάς βοηθούν να αντιληφθούμε πώς χρησιμοποιείτε το Must News, ώστε να βελτιώσουμε τη δομή και το περιεχόμενό του.

Σε κάθε περίπτωση, δεν μπορούμε να εξακριβώσουμε την προσωπική σας ταυτότητα από τα cookies. Τα cookies αποθηκεύονται αποκλειστικά στη δική σας συσκευή (υπολογιστή, tablet, κινητό τηλέφωνο).

 1. Ποια είδη cookies και πώς χρησιμοποιούνται στο Must News

Όταν επισκέπτεστε μια ιστοσελίδα του Must News, μπορεί να δημιουργηθούν στη συσκευή σας τα παρακάτω είδη cookies.

 • Cookies για βελτίωση της απόδοσης του Must News.
 • Cookies για ανώνυμες στατιστικές επισκεψιμότητας.
 • Cookies για λειτουργίες διαφήμισης του Google Analytics.
 • Cookies διαφημίσεων.
 • Άλλα cookies από τρίτους.

Στη συνέχεια, παραθέτουμε αναλυτικές πληροφορίες για το κάθε ένα από αυτά τα είδη cookies.

 1. Cookies για βελτίωση της απόδοσης του Must News

Αυτό το είδος cookies χρησιμοποιείται για την αποθήκευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά τα εργαλεία που παρέχει το Must News. Για παράδειγμα:

 • Καταγραφή εάν έχετε ενεργή την λειτουργία της Javascript στον περιηγητή σας.
 • Αυτόματη επανασύνδεση με τη φόρμα σχολίων, εάν είχατε συνδεθεί σε προηγούμενη επίσκεψή σας.
 • Με ποια ταξινόμηση θέλετε να εμφανίζονται τα σχόλια.
 • Ένταση ήχου κατά την αναπαραγωγή ήχου/βίντεο.
 1. Cookies για ανώνυμες στατιστικές επισκεψιμότητας

Κάθε φορά που επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες του Must News παράγονται ανώνυμα cookies για συλλογή στατιστικών επισκεψιμότητας. Τα cookies αυτά παράγονται από τρίτους Συνεργάτες και Προμηθευτές Τεχνολογίας (όπως το Google Analytics) και χρησιμοποιούνται ώστε να γνωρίζουμε:

 • Aν έχετε επισκεφτεί το Must News στον παρελθόν.
 • Πόσους μοναδικούς επισκέπτες έχουμε και πόσο συχνά επισκέπονται το Must News.
 • Τις προβολές κάθε μεμονωμένης ιστοσελίδας και των αναρτήσεών μας.
 • Τις πηγές επισκεψιμότητας, δηλαδή αν οι χρήστες μάς επισκέπτονται από παραπομπές σε άλλους ιστοτόπους, κοινωνικά δίκτυα, διαφημιστικές καμπάνιες, μηχανές αναζήτησης (Google, Bing) ή έρχονται απευθείας στο Must News.

iii. Λειτουργίες διαφήμισης του Google Analytics

To Must News έχει ενεργοποιήσει στην υπηρεσία Google Analytics, που μας παρέχει ανώνυμες στατιστικές επισκεψιμότητας, τις ακόλουθες λειτουργίες διαφήμισης:

 • Επαναληπτικό μάρκετινγκ με το Google Analytics.
 • Αναφορές προβολών στο Δίκτυο εμφάνισης Google.
 • Αναφορές για συγκεντρωτικά ανώνυμα δημογραφικά στοιχεία και ενδιαφέροντα, όπως ηλικία και φύλο προκειμένου να κατανοήσουμε καλύτερα ποιοι είναι οι επισκέπτες μας.
 • Ενσωματωμένες υπηρεσίες που απαιτούν από το Google Analytics να συλλέγει δεδομένα μέσω cookie διαφήμισης και ανώνυμων αναγνωριστικών.

Αυτές οι λειτουργίες, επιτρέπουν στο Google Analytics να συλλέγει δεδομένα σχετικά με την επισκεψιμότητά σας μέσω των cookie διαφήμισης Google (https://policies.google.com/technologies/types) και των ανώνυμων αναγνωριστικών (https://policies.google.com/privacy/key-terms#toc-terms-identifier), επιπλέον των στοιχείων που συλλέγονται μέσω της βασικής εφαρμογής του Google Analytics.

Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπουμε την προσωπική ταυτοποίησή σας.

Εξαίρεση από τις λειτουργίες διαφήμισης Google Analytics

Αν το επιθυμείτε, μπορείτε να εξαιρεθείτε από τις λειτουργίες διαφήμισης του Google Analytics. Δείτε τις διαθέσιμες επιλογές εξαίρεσης από τις λειτουργίες διαφήμισης Google Analytics για τον περιηγητή σας εδώ https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

 1. Cookies διαφημίσεων

Τα cookies αυτά επιτρέπουν να γνωρίζουμε (εμείς ή συνεργαζόμενες με εμάς διαφημιστικές εταιρείες) αν έχετε δει μια διαφήμιση ή ένα είδος διαφήμισης και πόσος χρόνος έχει παρέλθει από τότε. Συνήθως, αυτά τα cookies τίθενται στη συσκευή σας από τρίτους (third-party) για πιο ακριβή προσδιορισμό των διαφημίσεων που βλέπετε (διαφημίσεις βάσει ενδιαφέροντος). Για παράδειγμα, αν επισκεφτείτε μια ιστοσελίδα για ταξίδια μπορεί κάποιος συνεργάτης μας να αξιοποιήσει αυτήν την πληροφορία για να σας προβάλει διαφημίσεις για διακοπές.

Οι διαφημίσεις που προβάλλονται στις ιστοσελίδες μας παρέχονται από τρίτους Συνεργάτες και Προμηθευτές Τεχνολογίας (third-party) με τους οποίους συνεργαζόμαστε. Κάποιες από αυτές τις εταιρείες παράγουν τα δικά τους ανώνυμα cookies για να γνωρίζουν πόσοι χρήστες είδαν τη διαφήμισή τους και πόσες φορές.

Οι εταιρείες αυτές έχουν δικές τους Πολιτικές για Cookies και ξεχωριστές Πολιτικές Απορρήτου και το Must News δεν έχει κανένα απολύτως έλεγχο στα cookies τους. Για παράδειγμα, για τις διαφημίσεις του Google και τον τρόπο χρήσης των cookies από την Google θα βρείτε την Πολιτική Χρήσης εδώ: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=el και την Πολιτική Απορρήτου εδώ: https://policies.google.com/privacy?hl=el

Εξαίρεση από τα cookies διαφημίσεων

Αν το επιθυμείτε, μπορείτε να διαχειριστείτε τις διαφημίσεις Google που βλέπετε στο Must News, αλλά και σε άλλους ιστοτόπους, από τη σελίδα Ρυθμίσεις Διαφημίσεων της Google:

https://adssettings.google.com?hl=el

Στην ίδια σελίδα μπορείτε αν το επιθυμείτε να εξαιρεθείτε από τις διαφημίσεις βάσει ενδιαφέροντος (εξατομικευμένες διαφημίσεις ή συμπεριφορικές διαφημίσεις).

Εάν ένας χρήστης εξαιρεθεί από την εξατομίκευση διαφημίσεων χρησιμοποιώντας τις Ρυθμίσεις διαφημίσεων της Google, δεν θα λαμβάνει πλέον εξατομικευμένες διαφημίσεις από την Google.

Μπορείτε επίσης να διαχειριστείτε τα cookies πολλών εταιρειών που χρησιμοποιούνται για τις διαφημίσεις στο διαδίκτυο στη σελίδα Choices (http://www.aboutads.info/choices) που αφορά τις ΗΠΑ ή την ιστοσελίδα Your Online Choices (http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices) που αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 1. Cookies από τρίτους (“third-party cookies”)

Κατά την περιήγησή σας στις ιστοσελίδες του Must News, τρίτοι οργανισμοί και εταιρείες μπορεί να παράγουν τα δικά τους ανώνυμα cookies για να ελέγχουν τη λειτουργία των εφαρμογής τους και να τις εξατομικεύουν για εσάς. Για παράδειγμα, κατά την περιήγησή σας στο Must News, αν μοιραστείτε μια ανάρτησή μας στις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης που προσφέρουμε (π.χ. Facebook), τότε αυτές οι υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης παράγουν cookies για να θυμούνται τη σύνδεσή σας με αυτές αλλά και να καταμετρήσουν την ενέργειά σας.

Λόγω της φύσης των cookies, το Must News δεν έχει κανέναν έλεγχο ή πρόσβαση σε αυτά τα cookies από τρίτους. Αυτές οι τρίτες εταιρείες και οργανισμοί έχουν δικές τους Πολιτικές για Cookies και Ιδιωτικότητα. Για παράδειγμα, για τα third party cookies του Facebook θα βρείτε την Πολιτική Χρήσης εδώ: http://www.facebook.com/help/cookies

Επίσης, κατά την περιήγησή σας στις ιστοσελίδες του Must News ενδέχεται να δημιουργηθούν cookies από λογισμικό Flash ή άλλο παρεμφερές λογισμικό. Αυτό το λογισμικό είναι συνήθως εγκαταστημένο στον περιηγητή σας ως επέκταση και χρησιμοποιείται για την προβολή κινούμενων γραφικών ή βίντεο. Γι’ αυτό το λόγο ενδέχεται να εγκατασταθούν cookies με τη χρήση της εφαρμογής Flash, ή άλλης παρεμφερούς, στον περιηγητή σας. Μπορείτε να διαβάσετε την Πολιτική Cookies της εταιρείας Adobe που κατασκευάζει το πρόγραμμα Flash στην ιστοσελίδα: http://www.adobe.com/eeurope/privacy/cookies.html και σας προτρέπουμε να αναζητήσετε την αντίστοιχη Πολιτική κάθε άλλου παρεμφερούς λογισμικού δημιουργίας cookies κατά την περιήγησή σας στο Must News.

 1. Απενεργοποίηση cookies στον περιηγητή σας (browser)

Συνήθως, οι περιηγητές ιστοσελίδων (browsers) είναι ρυθμισμένοι ώστε να αποδέχονται όλα τα cookies. Αν το επιθυμείτε, είναι εφικτό να ρυθμίσετε τον δικό σας περιηγητή να μην δέχεται cookies από έναν συγκεκριμένο ιστότοπο, να ειδοποιείστε όταν αποθηκεύει cookies ή να μην δέχεται καθόλου cookies.

Ωστόσο, αν επιλέξετε να απενεργοποιήσετε τα cookies για τις ιστοσελίδες του Must News, ενδέχεται να μην μπορούμε να σας παρέχουμε σωστά όλες τις λειτουργίες που προσφέρονται σε αυτόν. Για παράδειγμα, η υπηρεσία σχολιασμού δεν θα μπορεί να γνωρίζει αν έχετε συνδεθεί και, επομένως, ενδέχεται να μην μπορείτε να κάνετε σχόλια.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις ρυθμίσεις cookies στους διάφορους περιηγητές, μπορεί να σας φανούν χρήσιμοι οι παρακάτω σύνδεσμοι. Εναλλακτικά κάντε κλικ στην επιλογή “Βοήθεια” του περιηγητή σας ή ανατρέξτε στις πληροφορίες του συγκεκριμένου προγράμματος.

 1. Χρήσιμοι σύνδεσμοι για τα cookies
 1. Αναθεώρηση Δήλωσης

Η παρούσα Πολιτική ισχύει από την Ημερομηνία Ενημέρωσης που εκτίθεται παρακάτω. Ενδέχεται να επικαιροποιούμε αυτήν την Πολιτική από καιρό σε καιρό για να αντανακλά τυχόν αλλαγές στις υπηρεσίες μας ή για άλλους νομικούς και ρυθμιστικούς λόγους. Εάν προβούμε σε ουσιαστικές αλλαγές στην Πολιτική μας, θα σας ειδοποιήσουμε δημοσιεύοντας την αναθεωρημένη Πολιτική σε αυτήν εδώ την ιστοσελίδα.

Τελευταία Ενημέρωση: 30 Σεπτεμβρίου 2020

Συμμόρφωση GDPR & Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η εταιρεία «7 PROJECTS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «η Εταιρεία» ή «εμείς») λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη το απόρρητο των προσωπικών πληροφοριών των χρηστών του ιστοτόπου της www.mustnews.gr και κάθε φερώνυμης εφαρμογής ειδικού λογισμικού (στο εξής συνολικά «το Must News») και αναλαμβάνει να συμμορφώνεται πλήρως με τον ισχύοντα νόμο (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 –στο εξής «GDPR»), τον ν. 4624/2019 και την οικεία ελληνική νομοθεσία, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Το παρόν έγγραφο («Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων») παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται από την Εταιρεία μέσω του Must News και αποτελεί «ενημερωτική ανακοίνωση προς τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα» σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 13 του GDPR. Συνηθισμένες ειδοποιήσεις πληροφοριών απορρήτου συνήθως δημοσιεύονται στις ενότητες του Must News, όπου συλλέγονται τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών, και σε κάθε περίπτωση αυτές συμπληρώνονται από αυτήν την πολιτική απορρήτου.

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων είναι η εταιρεία «7 PROJECTS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία εδρεύει στη Νέα Σμύρνη Αττικής, Λεωφ. Συγγρού 189, Τ.Κ. 171 21, e-mail: info@mustnews.gr, τηλ.: +30 2109341160

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dpo@mustnews.gr.

Τα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε

Τα παρακάτω δεδομένα μπορούν να επεξεργαστούν:

(1) Τα συνηθισμένα προσωπικά δεδομένα που μπορείτε να παρέχετε όταν αλληλεπιδράτε με τις λειτουργίες του Must News, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων του προγράμματος περιήγησης ή των αιτημάτων χρήσης των υπηρεσιών που προσφέρονται στο Must News (π.χ. εγγραφή σε αποκλειστικούς τομείς, υποβολή υλικού, διαγωνισμούς και άλλες πρωτοβουλίες που ενδέχεται να υπάρχουν στο Must News, αιτήσεις για πληροφορίες και αναφορές που υποβάλλονται επίσης μέσω εντύπων επικοινωνίας κ.λπ.) καθώς και δεδομένα που συλλέγονται από cookies, όπως καθορίζονται στην Πολιτική Cookies.

(2) Ειδικές κατηγορίες δεδομένων, όπως π.χ. αυτές που τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις (άρθρο 9 του GDPR). Στην περίπτωση αυτή, η επεξεργασία γίνεται με βάση τη συγκατάθεση του χρήστη, τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που συνδέονται με την αναφορά των ανεπιθύμητων ενεργειών, την εκπλήρωση νομικών ή κανονιστικών υποχρεώσεων ή συμβατικών ή προ συμβατικών υποχρεώσεων που αφορούν την παροχή αγαθών ή υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένων αιτήσεων για πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα μας και τη σωστή χρήση τους). Εν πάση περίπτωσή, η νομική βάση για την επεξεργασία συγκεκριμένων κατηγοριών δεδομένων είναι το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχεία α) και θ) του GDPR.

Γιατί και πώς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα

Με τη συγκατάθεσή σας, η Εταιρεία μπορεί να επεξεργαστεί τα συνηθισμένα προσωπικά σας δεδομένα για να σας επιτρέψει να επωφεληθείτε από τις διαθέσιμες υπηρεσίες και λειτουργίες και να βελτιστοποιήσετε την απόδοσή τους, να εκτελέσετε στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη χρήση της, να διαχειριστείτε αιτήματα και αναφορές που λαμβάνει μέσω του Ιστοτόπου, οποιεσδήποτε περιοχές και πρωτοβουλίες περιορισμένης πρόσβασης (π.χ. διαγωνισμοί) που ενδέχεται να υπάρχουν στον Ιστότοπο σύμφωνα με το Άρθρο 6.1.α του GDPR. Η Εταιρεία μπορεί επίσης να επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα για την εκπλήρωση υποχρεώσεων που απορρέουν από νόμους και δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η νομική βάση για την επεξεργασία για τον σκοπό αυτόν είναι το άρθρο 6.1. (γ) του GDPR.

Επιπλέον, με την προαιρετική συγκατάθεσή σας, τα συνηθισμένα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για θεσμικές επικοινωνίες (συμπεριλαμβανομένων των ενημερωτικών δελτίων) ή διαφημιστικών δραστηριοτήτων (μάρκετινγκ), δηλαδή την αποστολή διαφημιστικού υλικού ή/και εμπορικών επικοινωνιών που αφορούν τις υπηρεσίες του Must News στα στοιχεία επικοινωνίας μέθοδοι ή/και μέθοδοι επικοινωνίας (π.χ. ταχυδρομείο με έγχαρτη επιστολή, τηλεφωνικές κλήσεις με χειριστή κ.λπ.) ή αυτόματα μέσα (π.χ. επικοινωνίες μέσω Internet, φαξ, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μηνύματα κειμένου, εφαρμογές για κινητές συσκευές όπως smartphones και tablet, λογαριασμούς π.χ. Facebook ή Twitter, κ.λπ.). Η νομική βάση της επεξεργασίας για τον σκοπό αυτό είναι το άρθρο 6.1. (α) του GDPR.

Τέλος, η Εταιρεία μπορεί να επεξεργαστεί τα συνηθισμένα και ευαίσθητα προσωπικά σας δεδομένα για να προστατεύσει τα δικαιώματά της σε δικαστικές διαδικασίες (άρθρα 6.1 (στ).

Όλα τα δεδομένα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία με αυτόματα και ηλεκτρονικά μέσα κατάλληλα για την πλήρη ασφάλεια και εμπιστευτικότητα.

Απαραίτητη επεξεργασία και προαιρετική επεξεργασία

Οι φόρμες επικοινωνίας που πρέπει να συμπληρωθούν στο Must News απαιτούν την παροχή προσωπικών δεδομένων, τα οποία είναι απολύτως απαραίτητα για τη διαχείριση των επικοινωνιών και των αιτημάτων σας. Αυτά τα δεδομένα επισημαίνονται με έναν αστερίσκο [*]. Αν δεν επιθυμείτε να τα γνωστοποιήσετε δεν θα μπορέσουμε να χειριστούμε την επικοινωνία/αίτησή σας.

Αντιστρόφως, οι φόρμες επικοινωνίας μπορούν επίσης να παρέχουν τη δυνατότητα γνωστοποίησης προσωπικών σας δεδομένων που δεν είναι απολύτως απαραίτητα για τη διαχείριση της επικοινωνίας και των αιτημάτων σας. Η παροχή τέτοιων δεδομένων είναι προαιρετική και η παράλειψή τους δεν έχει καμία συνέπεια.

Δεδομένα περιήγησης

Εάν επισκέπτεστε απλώς το Must News (δηλ. χωρίς να στέλνετε επικοινωνίες ή χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε από τις διαθέσιμες υπηρεσίες/λειτουργίες), η επεξεργασία των δεδομένων σας περιορίζεται στα δεδομένα περιήγησης, δηλαδή τα δεδομένα των οποίων η μετάδοση στο Must News είναι απαραίτητη για τη λειτουργία των υπολογιστών να λειτουργήσει τον δικτυακό τόπο και τα πρωτόκολλα επικοινωνίας μέσω διαδικτύου. Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει, για παράδειγμα, διευθύνσεις IP ή τομέα ηλεκτρονικού υπολογιστή που χρησιμοποιούνται για την επίσκεψη στο Must News και άλλες παραμέτρους που σχετίζονται με το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση με το Must News. Η Εταιρεία συλλέγει αυτά και άλλα δεδομένα (όπως για παράδειγμα τον αριθμό των επισκέψεων και τον χρόνο που αφιερώνεται αντιστοίχως στο Must News) μόνο για στατιστικούς σκοπούς και σε ανώνυμη μορφή, προκειμένου να παρακολουθεί τη λειτουργία του Must News και να βελτιώνει την απόδοσή του. Αυτά τα δεδομένα δεν συλλέγονται για να συνδέονται με άλλες πληροφορίες που αφορούν ή για την αναγνώριση των χρηστών, παρόλα αυτά, οι πληροφορίες αυτές, από την ίδια τους τη φύση, μπορούν να επιτρέψουν στην Εταιρεία να εντοπίσει τους χρήστες μέσω της επεξεργασίας και της σύνδεσης με δεδομένα που κατέχονται από τρίτους. Τα δεδομένα περιήγησης διαγράφονται συνήθως μετά από επεξεργασία σε ανώνυμη μορφή, αλλά μπορούν να αποθηκευτούν και να χρησιμοποιηθούν από την Εταιρεία για την ανίχνευση και τον εντοπισμό των δραστών οποιωνδήποτε αδικημάτων υπολογιστή που διαπράττονται εις βάρος του δικτυακού μας τόπου ή της χρήσης αυτού. Με την επιφύλαξη αυτής της δυνατότητας και των διατάξεων της Πολιτικής Cookies, τα δεδομένα περιήγησης που περιγράφονται παραπάνω αποθηκεύονται μόνο προσωρινά, σύμφωνα με τον νόμο.

Σύνδεσμοι σε άλλους ιστοτόπους

Αυτή η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ισχύει μόνο για το Must News, όπως ορίζεται παραπάνω. Παρόλο που το Must News ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστοτόπους (γνωστούς ως ιστοτόπους τρίτων), ενημερώνεστε ότι η Εταιρεία μας δεν προσπελαύνει ούτε ελέγχει τα cookies των διαδικτυακών φάρων ή άλλων τεχνολογιών παρακολούθησης χρηστών που ενδέχεται να είναι ενεργές σε αυτά τα τρίτα μέρη, τις ιστοσελίδες, τα περιεχόμενα και τα υλικά που δημοσιεύονται σε αυτά ή τις μεθόδους επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Για τον λόγο αυτόν, η Εταιρεία μας απορρίπτει ρητά οποιαδήποτε ευθύνη για τέτοια θέματα. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να επαληθεύετε τις πολιτικές απορρήτου τέτοιων ιστοτόπων τρίτων μερών και να συλλέγετε πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις και τον τρόπο με τον οποίο επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα.

Πώς αποθηκεύουμε δεδομένα και για πόσο καιρό

Σύμφωνα με το άρθρο 5.1 (γ) του GDPR, οι υπολογιστές και τα προγράμματα που χρησιμοποιεί η Εταιρεία δημιουργούνται με τέτοιο τρόπο ώστε να μειώνεται στο ελάχιστο η χρήση προσωπικών και αναγνωριστικών δεδομένων. Τα δεδομένα αυτά υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο στον βαθμό που απαιτείται για την επίτευξη των σκοπών που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική, αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι αναγκαίο για την επίτευξη των πραγματικών σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν και σε κάθε περίπτωση το κριτήριο καθορισμού της περιόδου διατήρησης δεδομένων βασίζεται στη συμμόρφωση με τους όρους που καθορίζονται από τους ισχύοντες νόμους, από τις αρχές της ελαχιστοποίησης των δεδομένων, του περιορισμού της αποθήκευσης και της ορθολογικής διαχείρισης των αρχείων.

Πώς εξασφαλίζουμε την ασφάλεια και την ποιότητα των προσωπικών σας δεδομένων

Η Εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίζει την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων του χρήστη και να τηρεί τις διατάξεις περί ασφαλείας που προβλέπει ο νόμος για την αποφυγή απώλειας δεδομένων, παράνομων ή παράνομων χρήσεων δεδομένων ή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε δεδομένα, με ιδιαίτερη, αλλά όχι αποκλειστική, αναφορά στα άρθρα 25-32 της GDPR. Η Εταιρεία χρησιμοποιεί πολλούς τύπους προηγμένων τεχνολογιών και διαδικασιών ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη, π.χ. τα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται σε ασφαλείς διακομιστές που βρίσκονται σε χώρους με προστατευμένη και ελεγχόμενη πρόσβαση. Ο χρήστης μπορεί να βοηθήσει την Εταιρεία να ενημερώσει και να διορθώσει τα προσωπικά δεδομένα της, κοινοποιώντας οποιαδήποτε αλλαγή της διεύθυνσης, τα προσόντα, τις πληροφορίες επικοινωνίας κ.λπ.

Άτομα που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα

Τα άτομα που ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες εξουσιοδοτούνται να επεξεργάζονται τα δεδομένα του χρήστη: τεχνικό και διοικητικό προσωπικό, προσωπικό ΤΠ, καθώς και άλλα μέλη του προσωπικού που απαιτούν επεξεργασία των δεδομένων για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Τα δεδομένα μπορούν να κοινοποιηθούν επίσης σε χώρες εκτός της ΕΕ («Τρίτες Χώρες») για τους ίδιους σκοπούς και/ή για διοικητικούς και λογιστικούς σκοπούς, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) και την αιτιολογική σκέψη 48 του GDPR. Επιπροσθέτως, τα δεδομένα μπορούν να κοινοποιηθούν, επίσης σε Τρίτες Χώρες, σε: (i) θεσμικά όργανα, αρχές, δημόσιους φορείς για τους θεσμικούς τους σκοπούς, (ii) επαγγελματίες, ανεξάρτητους συμβούλους – που εργάζονται μεμονωμένα ή σε συνεργασίες – και άλλους τρίτους και παρόχους που παρέχουν στην Εταιρεία εμπορικές, επαγγελματικές ή τεχνικές υπηρεσίες που απαιτούνται για τη λειτουργία του Must News (π.χ. παροχή υπηρεσιών πληροφορικής και Cloud Computing) και για την υποστήριξη της Εταιρείας με την παροχή των υπηρεσιών που της ζητούνται από εσάς, (iii) τρίτα μέρη σε περίπτωση συγχωνεύσεων, εξαγορών, μεταβιβάσεων επιχειρήσεων ή υποκαταστημάτων τους, ελέγχων ή άλλων έκτακτων πράξεων. Οι αναφερόμενοι παραλήπτες λαμβάνουν μόνο τα απαραίτητα δεδομένα για τις αντίστοιχες λειτουργίες τους και αναλαμβάνουν δεόντως την επεξεργασία τους μόνο για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω και σύμφωνα με τους νόμους περί προστασίας δεδομένων. Τα Δεδομένα μπορούν επίσης να κοινοποιηθούν στους άλλους νόμιμους παραλήπτες που προσδιορίζονται κατά καιρούς από τους ισχύοντες νόμους. Με εξαίρεση τα προαναφερθέντα, τα Δεδομένα σας δεν θα μοιράζονται με τρίτους, νομικά ή φυσικά πρόσωπα, που δεν εκτελούν καθήκοντα εμπορικού, επαγγελματικού ή τεχνικού χαρακτήρα για τον υπεύθυνο επεξεργασίας και δεν θα διαδίδονται. Τα μέρη που λαμβάνουν τα δεδομένα εκτελούν επεξεργασία ως ελεγκτής δεδομένων, επεξεργαστής ή πρόσωπα εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ανάλογα με την περίπτωση, για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω και σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο περί προστασίας δεδομένων.

Όσον αφορά οποιαδήποτε μεταφορά δεδομένων εκτός της ΕΕ, ακόμη και σε χώρες των οποίων οι νόμοι δεν εγγυώνται το ίδιο επίπεδο προστασίας της ιδιωτικής ζωής των προσωπικών δεδομένων με αυτό που παρέχεται από το δίκαιο της ΕΕ, ο υπεύθυνος της επεξεργασίας ενημερώνει ότι η μεταφορά θα πραγματοποιηθεί σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τις μεθόδους που επιτρέπονται από το GDPR, όπως για παράδειγμα με βάση τη συγκατάθεση του χρήστη, με βάση τις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες που έχει εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επιλέγοντας μέρη που συμμετέχουν σε διεθνή προγράμματα για την ελεύθερη κυκλοφορία δεδομένων (π.χ. ΕΕ-ΗΠΑ Privacy Shield) ή που δραστηριοποιούνται σε χώρες που θεωρούνται ασφαλείς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Τα δικαιώματά σας

Μπορείτε να ασκήσετε ανά πάσα στιγμή τα δικαιώματα που παρέχονται από τα άρθρα 15-22 του GDPR, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος επιβεβαίωσης της ύπαρξης προσωπικών δεδομένων που σχετίζονται με εσάς, να ελέγξετε το περιεχόμενό τους, την προέλευση, την ορθότητα, την τοποθεσία τους (επίσης σε σχέση με οποιαδήποτε Τρίτες Χώρες), να ζητήσετε αντίγραφο, να ζητήσετε διόρθωση και σε περιπτώσεις που προβλέπονται από τον νόμο, να περιορίσετε την επεξεργασία, να διαγράψετε, να αντιταχθείτε σε δραστηριότητες άμεσης επαφής, να αντιταχθείτε στο άμεσο μάρκετινγκ (περιορίζονται επίσης σε συγκεκριμένα μέσα επικοινωνίας). Ομοίως, μπορείτε πάντα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας και/ή να διατυπώσετε παρατηρήσεις σε συγκεκριμένα θέματα σχετικά με τις διαδικασίες επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων που θεωρείτε εσφαλμένα ή αδικαιολόγητα από τη σχέση σας με την Εταιρεία ή να καταθέσετε μια καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο της Εταιρείας μας στις διευθύνσεις και όπως εμφανίζεται παραπάνω για να κάνετε οποιαδήποτε αιτήματα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων από την Εταιρεία, να ασκήσετε τα νόμιμα δικαιώματά σας και να λάβετε έναν ενημερωμένο κατάλογο των μερών που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας. Επίσης, δικαιούστε να επικοινωνήσετε και να καταθέσετε μια καταγγελία στην αρμόδια αρχή, στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων (Λ. Κηφισίας 1-3, 115 23, Αθήνα +30 210 6475600, e-mail επικοινωνίας contact@dpa.gr), αν και η δική μας παρότρυνση είναι να επικοινωνήσετε πρώτα μαζί μας, ώστε να προσπαθήσουμε να σας δώσουμε τη λύση εμείς.

Αναθεώρηση Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Πολιτικής

Η παρούσα Πολιτική υπόκειται σε περιοδική βελτίωση και αναθεώρηση. Τυχόν αλλαγές θα έχουν εφαρμογή στις πληροφορίες που συλλέγονται, από την ημερομηνία που θα δημοσιευθεί η αναθεωρημένη έκδοση, καθώς και στις υπάρχουσες πληροφορίες, τις οποίες κατέχουμε. Η χρήση του Must News μετά τη δημοσίευση αλλαγών, συνεπάγεται την αποδοχή από εσάς, των αλλαγών αυτών.

Τελευταία Ενημέρωση: 30 Σεπτεμβρίου 2020

close

Θέλεις να ενημερώνεσαι έγκυρα και αξιόπιστα;

Θέλεις να διαβάζεις τεκμηριωμένες απόψεις;

Αν θέλεις να μην χάνεις χρόνο διαβάζοντας clickbaits και fake news, κάνε εγγραφή εδώ: