Οι κλάδοι της ελληνικής οικονομίας με τους υψηλότερους μισθούς

Οι κλάδοι της ελληνικής οικονομίας με τους υψηλότερους μισθούς

Οι πέντε κλάδοι παραγωγής με τον υψηλότερο μέσο μισθό πλήρους απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα το 2019 ήταν η παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου, οι πλωτές μεταφορές, η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος, οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και οι υπηρεσίες ασφάλισης. Οι κλάδοι αυτοί αντιπροσώπευαν το 6% του συνόλου της μισθωτής εργασίας πλήρους απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα.

Σχόλια
0
Προτείνουμε τις καλύτερες πηγές
www.cnn.gr
Σχετικά άρθρα
Σχολιάστε το