Εργασιακά: Ευνοϊκές ρυθμίσεις για παροχές σε είδος

Εργασιακά: Ευνοϊκές ρυθμίσεις για παροχές σε είδος

Οι πρόσφατοι φορολογικοί νόμοι εισήγαγαν ευνοϊκές αλλαγές στον τρόπο φορολόγησης κάποιων παροχών σε είδος (αυτοκίνητα, stock options κ.λπ.) που λαμβάνουν οι μισθωτοί από τον εργοδότη τους στο πλαίσιο της εργασιακής σχέσης τους.

Σχόλια
0
Προτείνουμε τις καλύτερες πηγές

www.kathimerini.gr
Σχολιάστε το