Επιχορήγηση ερευνητικών έργων

Επιχορήγηση ερευνητικών έργων

Την επιχορήγηση των ελληνικών φορέων που συμμετείχαν επιτυχώς σε Κοινές Προκηρύξεις Υποβολής Προτάσεων των Ευρωπαϊκών Δικτύων ERA-NETS καθώς και άλλων δράσεων κοινού προγραμματισμού και υλοποίησης του “Ενιαίου Χώρου Έρευνας -ΕΧΕ” προβλέπει η νέα δράση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).

Σχόλια
0
Προτείνουμε τις καλύτερες πηγές

www.euro2day.gr
Σχετικά άρθρα
Σχολιάστε το