ΕΕ: Η Ελλάδα έχει το τρίτο μεγαλύτερο ποσοστό κινδύνου παιδικής φτώχειας

ΕΕ: Η Ελλάδα έχει το τρίτο μεγαλύτερο ποσοστό κινδύνου παιδικής φτώχειας

Ένα στα τέσσερα παιδιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού. Στην Ελλάδα αυτόν τον κίνδυνο τον αντιμετωπίζουν ένα στα τρία παιδιά. Η Ελλάδα να κατατάσσεται τρίτη πίσω από τις Ρουμανία και Βουλγαρία και τέταρτη είναι η Ιταλία.

Σχόλια
0
Προτείνουμε τις καλύτερες πηγές

www.cnn.gr
Σχετικά άρθρα
Σχολιάστε το